Tidsredovisning


Tidsredovisning ger ett mycket värdefullt beslutsunderlag för att kunna styra ett företag. Allt fler företag som använder sig av tidsredovisning idag har förstått att er tidsredovisning inte blir bra om inte användaren disciplinerat fullföljer sin del i processen. Innan ert företag köper in ett system för tidsredovisning är det därför viktigt att tänka på att ert system måste anpassas och utformas efter ert företags specifika informationsbehov.

Idag finns flera bra system för tidsredovisning och det finns flera bra skäl till införskaffa ett sådant eftersom detta:

  • Säkerställer att all fakturerbar tid verkligen faktureras.
  • Avslöjar om de uppdrag som ni idag åtar er till fast pris är olönsamma.
  • Upprätthåller era kunders förtroende genom att ni kan presentera ett detaljerat underlag för den tid ni fakturerat.
  • Avslöjar olönsamma aktiviteter som görs antingen av gammal vana eller av ren lättja.
  • Ger er god överblick över er verksamhet.

Ert företags effektivitet kommer att öka bara genom själva införandet av tidsredovisning. Ofta verkar tidsredovisning mer som en morot än som en piska för företagets medarbetare. En viktig förutsättning för att det överhuvudtaget skall fungera är dock att ni kan motivera införandet av tidsredovisning för användarna. För att detta skall vara genomförbart krävs att ni anpassar er tidsredovisning efter företagets specifika behov och inte överdriver redovisningen bara för att programvaran ni införskaffat för tidsredovisning ger möjligheter och har vissa finesser. Håll ert system till ett motiverat minimum. Detta innebär att ni måste fundera över vilken tidsredovisning som passar just ert företag innan ni köper ett system.